Gạo Ông Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO ÔNG THỌ

  • Công ty Cổ Phần Gạo Ông Thọ được thành lập dựa trên nền tảng hoạt động chính từ năm 2011 của Công ty TNHH GẠO SẠCH.
  • CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO ÔNG THỌ sẽ kế thừa và tiếp tục phát triển thương hiệu GẠO ÔNG THỌ, một nhãn hiệu đã được giới thiệu từ năm 2012.
  • Các sản phẩm Gạo Ông Thọ Và Gạo Má Năm hướng đến phục vụ chính xác khẩu vị người dùng gạo , giúp cho khách hàng cảm thấy ngon hơn và đúng vị hơn.

CÔNG CỤ MIỄN PHÍ NGÀNH GẠO

GẠO NGON ĐÚNG KHẨU VỊ

Gạo ÔnG Thọ

 

Gạo ngon đúng khẩu vị

Gạo Má Năm

 

Ngon như má nấu

Gạo cho sản xuất

 

Sản xuất Bún, Rượu/ Bánh Gạo...

Gạo cho Horeca

 

Cơm văn phòng, Cơm Tấm , Nhà hàng...

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Sản phẩm bán nhiều

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh